Uslovi korišćenja


Uslovi korišćenja

Uslovi korištenja

Član 1.

Svako ko koristi internet portal i mobilne aplikacije TIPO.ba , bez obzira da li ima registrovan nalog ili ne, smatra se Korisnikom usluga TIPO.BA i na svakog Korisnika se primjenjuju svi uslovi.

Član 2.

Podrazumijeva se da svaki Korisnik koji koristi internet portal i mobilne aplikacije TIPO.ba prihvata bez pogovora Uslove korištenja, u suprotnom dužan je da prekine posjećivanje TIPO.ba aplikacije.

Član 3.

TIPO.ba nije odgovoran niti dužan provjeravati istinitost/tačnost objava, u vidu teksta ili slika, koje objavljuju Korisnici prilikom korištenja web stranice. Niti je dužan provjeravati zakonitost postavljenog oglasa ili teksta.

Član 4.

TIPO.ba služi samo kao kanal  povezivanje prodavaca i kupaca, ne posreduje diretkno u kupo-prodaji, niti je dužan nadoknaditi bilo kakvu štetu nastalu svjesnim ili nesvjesnim postupcima Korisnika.

Član 5.

Svaki Korisnik se obavezuje da će postavljati sadržaj koji je istinit, tačan, vjerodostojan i da ne krši ni jedan zakon u okviru zakona Bosne i Hrecegovine i pripadajućih entiteta.

Član 6.

Svaki Korisnik koji prodaje robu ili usluge putem  TIPO.ba platforme je samostalno odgovoran da ispunjava sve zakonske obaveze za prodavanje, podnosi prijave poreza i dobiti nadležnim organima.

Član 7.

TIPO.ba neće samostalno vršiti zakonske provjere oglasa niti poslovanja samog Korisnika. To je dužnost Korisnika navedena u Članu 6.

Član 8.

TIPO.ba zadržava pravo da blokira/ukloni svakog Korisnika ili pojedinačni sadržaj sa web stranice bez prethodne obavijesti.

Korištenje i zaštita podataka

Član 9.

TIPO.ba čini sve kako bi zaštitio privatnost i sigurnost registrovanih korisnika u okviru "Zakona o zaštiti ličnih podataka" Bosne i Hercegovine.

Član 10.

TIPO.ba će koristiti podatke samo u svrhu kupovine i prodaje između posjetilaca, u svrhu oglašavanja u vidu objavljenih oglasa, te unutrašnje obrade podataka za funkcionisanje web stranice.

Član 11.

Svaki Korisnik ima pravo da zatraži sakrivanje svih javno objavljenih podataka na stranici. Korisnik može da pošalje zahtjev za brisanje podataka/naloga na Kontakt Stranici ili putem e-mail adrese info@tipo.ba.

Član 12.

Svaki Korisnik prilikom registracije dozvoljava TIPO.ba da koristi i obrađuje podatke koje Korisnik unese.

Član 13.

Shodno "Zakonu o zaštiti ličnih podataka" Bosne i Hercegovine, lični podaci korisnika čuvaju se u bazi podataka u okviru stranice TIPO.ba, koje se obavezuje da čuva privatnost svojih korisnika i sve njihove podatke.

Član 14.

Lične podatke korisnika TIPO.ba će proslijediti trećim licima samo ukoliko postoji zahtjev ili nalog nadležnog organa ili je takvo prosljeđivanje propisano zakonom.

Član 15.

TIPO.ba ne preuzima odgovornost po bilo kojem osnovu, ukoliko korisnik sam otkrije svoje podatke trećim licima ili te podatke učini dostupnim da drugi način.

Član 16.

Svaki Korisnik se obavezuje da neće kršiti autorska prava trećih lica i da za sav objavljeni sadržaj ima pravo korištenja.

Ograničenje odgovornosti

Član 17.

TIPO.ba ne garantuje za:
- tačnost podataka na oglasima ili drugim objavama Korisnika, uključujući njihove lične podatke
- kvalitet, sigurnost ni legalnost prodaje-kupovine proizvoda ili usluga
- da na stranici neće biti grešaka ili prekida sa radom
- da na stranici neće biti povreda autorskih prava od strane trećih lica
- da će Korisnici u svakom trenutku koristiti stranice legalno

Član 18.

TIPO.ba neće:
- samostalno provjeravati tačnost podataka
- samostalno provjeravati zakonitost radnje ili prodaje-kupovine proizvoda ili usluga

X Ostale odredbe

Član 20.

TIPO.ba zadržava pravo da promijeni ove Uslove bez prethodne najave ili obavještenja.